Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Ranking Perspektyw 2021

Po raz 22. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Czasopismo co roku wyłania placówki, które kształcą studentów na najwyższym poziomie. Ranking jest zarazem cenną wskazówką dla młodych ludzi stojących przed wyborem uczelni i kierunku studiów podczas rekrutacji na studia. To także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ogłoszonym 22 czerwca br. Rankingu, Społeczna Akademia Nauk zajęła 4. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych w kategorii programy studiów prowadzone w języku obcym oraz 10. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych będąc w czołówce najlepszych szkół wyższych w kraju.

SAN w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce

Uczelnia zajęła również wysokie miejsca w kilku kategoriach rankingowych.


SAN w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce

SAN jest na:
  • 1. miejscu w województwie łódzkim wśród Uczelni niepublicznych
  • 4. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii programy studiów prowadzone w języku obcym
  • 10. miejscu w Polsce w Rankingu Uczelni niepublicznych czołowym miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce w kategorii Umiędzynarodowienie
SAN to wysoki poziom edukacji i prestiż

Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Blisko 30-letnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.

SAN w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce

Najwyżej cenione zestawienie polskich uczelni publicznych i niepublicznych

Ranking „Perspektyw” od 22 lat jest najwyżej cenionym zestawieniem polskich uczelni publicznych i niepublicznych. W rankingu uwzględniane są kryteria takie jak:

  • prestiż uczelni (mierzony przez kadrę akademicką i uznanie międzynarodowe – waga 12%),
  • kariery absolwentów (w tym zarobki i liczba zatrudnionych – 12%),
  • innowacyjność (patenty i prawa ochronne w Polsce i na świecie – 8%),
  • potencjał naukowy kadry (ocena parametryczna, kwalifikacje akademików, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie – 15%),
  • efektywność naukowa (pozyskiwanie grantów, rozwój kadry, nadane stopnie, publikacje – 28%),
  • warunki kształcenia (kompetencje wykładowców, akredytacje – 10%),
  • umiędzynarodowienie (programy w językach obcych, studenci i wykładowcy z zagranicy, współpraca z zagranicznymi ośrodkami, wymiana studencka i akademicka, wielokulturowość – 15%).
SAN w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce

SAN w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!