Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

DIGITAL MEDIA I KOMUNIKACJA PR

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów Digital Media i Komunikacja PR jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w mediach cyfrowych, w marketingu internetowym oraz w branży public relations. Studia pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia dziennikarskich treści multimedialnych, do pracy z dźwiękiem i obrazem (nagrywanie, montaż, konwersja różnych formatów), do zdobywania istotnych informacji, ich pozycjonowania i przekazywania odbiorcom.

Dzięki studiom poznajemy znaczenie pozawerbalnego przekazu i specyfikę języka nowych mediów, potrafimy też posługiwać się językiem cyfrowym w praktyce. Jednocześnie studia przygotowują do działań w zakresie e-marketingu i prowadzenia wielu kanałów dystrybucji treści – w obszarze komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej, nowoczesnej reklamy i działań promocyjnych. Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami.

Oprócz praktycznej wiedzy o narzędziach PR, istotne będzie kształcenie sprawności komunikacyjnej, rozumianej jako pożądana umiejętność kreowania treści, stosowania content marketingu, zależnie od potrzeb organizacji macierzystej lub klienta.

PROGRAM STUDIÓW

1. SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, INSTAGRAM, YOUTUBE)
2. VIDEO - jak nagrywać profesjonalnie i robić transmisje live na komputerze, smarfonie, aparatem fotograficznym czy kamerą; jakich narzędzi używać do montażu i postprodukcji; fotografia - aplikacje na smartfona i desktop, fotografia cyfrowa
3. Płatne formy reklamy w internecie (Google Ads, Facebook Ads, Linkedin, twitter etc.)
4. Grafika - umiejętność korzystania z wybranych programów do obróbki zdjęć, np. Photoshop, Lightroom, Canva
5. Multimedialny newsroom – zadania dziennikarza
6. Fakenewsy, dezinformacja
7. Copywriting - kreatywna praca z tekstem; webwriting - sztuka pisania w Internecie
8. Współpraca PR z klasycznymi i nowymi mediami
9. Blogi i media firmowe w procesie komunikacji
10. Narzędzia CONTENT MARKETINGU; projektowanie komunikacji; nowoczesne kanały komunikacji SEO
11. Corporate Identity i kreowanie wizerunku
12. Współczesny PR, czyli połączenie media realtions, public relations,social media i marketingu

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele – on-line),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 200

Studia kończą się przygotowaniem projektu z zakresu nowych mediów albo współczesnego PR.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: społecznego, humanistycznego, technicznego lub ekonomicznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Serdecznie zapraszamy osoby, które są w trakcie studiów magisterskich, a także osoby, które właśnie kończą (czekają na obronę lub już tylko na swój dyplom) studia licencjackie/inżynierskie - I STOPNIA

Dokumenty są dostępne na stronie www.podyplomowe.san.edu.pl w zakładce DLA SŁUCHACZA

Zapraszamy do kontaktu mailowego podyplomowe@san.edu.pl lub telefonicznego +48 42 664 66 99 .

DIGITAL MEDIA I KOMUNIKACJA PR

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!