Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Informacje dla I semestrów

Zakładka Informacje dla I semestrów została przygotowana z myślą o Kandydatach na studia SAN w Łodzi, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje organizacyjne, takie jak organizacja roku akademickiego (harmonogram zjazdów), plany zajęć, wytyczne do zapisu na język obcy, itp. Materiały dostępne są dla Was bez logowania.

Dostęp do logowania w Strefie Studenta będzie systematycznie przyznawany wszystkim kandydatom, którzy złożyli komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji, jednak najważniejsze informacje zebraliśmy w jednym miejscu (dostępy nadawane są od października).

Jeżeli złożyłeś komplet dokumentów, a nie możesz się jeszcze zalogować, prosimy o cierpliwość i skorzystanie z przygotowanych dla Ciebie informacji.

1. Rekrutacja na studia

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.*

Niezbędne informacje:
* w obecnej sytuacji termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings
Informacje dla I semestrów

2. Organizacja roku akademickiego 2020/21

Więcej informacji tutaj.

3. Lektorat z języka obcego

(Informacje w sprawie wyboru języka obcego dla Studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 będą podane wkrótce.

4. Plan zajęć i podział na grupy

(Informacja będzie podana w krótce)

5. Legitymacja studencka

(Informacje w sprawie odbioru legitymacji studenckich dla Studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 będą podane wkrótce.)

6. Wpłata pierwszego czesnego

Opłaty związane z czesnym na studia wpłacane są na indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line oraz wskazany w § 6 umowy o warunkach odpłatności za studia.

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne październik) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

7. Stypendia

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2020/2021 należy złożyć w terminie od 21.09.2020 r. do 15.10.2020 r.

Ważne:
  • Osoby rekrutujące na 1 semestr w roku akademickim 2020/2021 mogą pobrać dokumenty potrzebne do złożenia wniosków stypendialnych w pokoju nr 16 i 17 (ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź). Wnioski od nowych Studentów będą przyjmowane od 1 października.
  • Studenci SAN na semestrach wyższych niż 1 proszeni są o pobranie wniosków z zakładki Stypendia oraz rezerwację terminu złożenia wniosków w Strefie Studenta.
  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 820 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosi: podamy zostanie jak tylko opublikuje go GUS

dokumenty   Wykaz podstawowych dokumentów do stypendium socjalnego 2020/2021 [pobierz]

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!