Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Informacja dla pierwszych semestrów 2019/2020

Jeżeli jesteś nowym Studentem SAN, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje organizacyjne, takie jak plany zajęć, organizacja roku itp. Dostępne są dla Was bez logowania.

Dostęp do Strefy Studenta systematycznie przyznawany będzie wszystkim kandydatom, którzy złożyli komplet dokumentów, jednak najważniejsze informacje zebraliśmy w jednym miejscu.

Jeżeli złożyłeś komplet dokumentów, a nie możesz się jeszcze zalogować, prosimy o cierpliwość i skorzystanie z przygotowanych dla Ciebie informacji.

Inauguracja Roku Akademickiego

Rektor
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Dziekan i Rada Wydziału
w Ostrowie Wielkopolskim


mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

Inauguracji Roku Akademickiego
2019/2020,
która odbędzie się w dniu
5 października 2019 r. o godz. 11.00


w Auli Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 93a.

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 oraz terminy zjazdów

I semestr /zimowy/

1. Zajęcia dydaktyczne:

5 października 2019 r. - 9 lutego 2020 r.,

2. Zimowa sesja egzaminacyjna:

10 - 16 lutego 2020 r.,

3. Zimowa sesja poprawkowa:

17 - 23 lutego 2020 r., ,


II semestr /letni/

1. Zajęcia dydaktyczne:

22 lutego - 14 czerwca 2020 r.,

2. Letnia sesja egzaminacyjna:

15 - 30 czerwca 2020 r.,

3. Letnia sesja poprawkowa:

14 - 30 września 2020 r.,


TERMINY ZJAZDÓW:

Semestr zimowy

Semestr letni

1.

5/6.X

1.

22/23.II

2.

19/20.X

2.

7/8.III

3.

9/10.XI

3.

21/22.III

4.

23/24.XI

4.

4/5.IV

5.

7/8.XII

5.

25/26.IV

6.

11/12.I

6.

16/17.V

7.

25/26.I

7.

30/31.V

8.

8-9.II

8.

13/14.VI

9.

10-16.II
(sesja egzaminacyjna)

9.

15-30.VI
(sesja egzaminacyjna)

10.

17-23.II
(sesja poprawkowa)

10.

14-30.IX
(sesja poprawkowa)Ostateczny termin składania uzupełnionej karty okresowych osiągnięć

- 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej (po upływie tego terminu nastąpi skreślenie z listy studentów).

Ostateczny termin składania podań o przedłużenie sesji lub podań o warunkowy wpis na kolejny semestr

7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej

(o warunkowy wpis mogą ubiegać się osoby, które uzyskały z przedmiotu dwie oceny niedostateczne – w semestrze można mieć maksymalnie dwa „warunki”).

Legitymacja studencka

Legitymację studencką będziesz mógł odebrać w czasie pierwszego zjazdu w pokoju 209. Jeśli rejestrowałeś się na studia po 15.09., Twoja legitymacja może być przygotowana z kilkudniowym opóźnieniem.

Po odebraniu legitymacji będziesz mógł się zalogować do Wirtualnego Dziekanatu. Tam znajdziesz swój indywidualny nr konta, na który należy wpłacać czesne za studia.

Odbiór umowy finansowej

Umowę finansową będziesz mógł odebrać w czasie drugiego zjazdu w Dziekanacie.

Plan zajęć i podział na grupy

Plan zajęć oraz listy studentów z podziałem na grupy będą wywieszone w Uczelni na tablicy ogłoszeń oraz będą dostępne od 3.10.2019 r. na stronie internetowej ostrow.san.edu.pl w STREFIE STUDENTA (login i hasło znajdują się w piśmie otrzymanym w Biurze Rekrutacji lub przesłanym pocztą ).

Na pierwszym zjeździe zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć z uwzględnieniem przerwy w zajęciach na czas Inauguracji.

Wpłata pierwszego czesnego

Pierwsze czesne płatne jest do 25 września br. i należy je uiścić na indywidualny nr konta bankowego studenta lub na jeden z podanych ogólnych rachunków Uczelni:

  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne za 10.2019) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Stypendia

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2019/2020 należy złożyć we właściwym dziekanacie w terminie od drugiej połowy września.

Formularze wniosków będą dostępne w Strefie Studenta lub bezpośrednio w Dziekanacie.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!