Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Podatki w firmie

Opis i cele studiów

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie podatkami” jest przekazanie Słuchaczom zarówno wiedzy, jak i umiejętności z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych i bilansowych, polityki podatkowej jednostek oraz zasad sprawozdawczości podatkowej i finansowej.

Umiejętność wykorzystywania i znajomość norm prawa podatkowego jest podstawą prowadzenia prawidłowych rozliczeń podatkowych oraz stanowi niezbędny warunek sporządzenia poprawnych deklaracji i sprawozdań.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach księgowych i podatkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych, w tym: kandydaci na doradców podatkowych, kadra menedżerska oraz pracownicy biur rachunkowych zajmujący się rozliczeniami podatkowymi.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji związanych z podatkami.

Wykładowcy

Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz
Dr Izabela Witczak
Dr Michał Poszwa
Mec. Agata Denisow
Mgr Ewa Świderska
Mgr Marcin Borowiak

Program i organizacja studiów
 1. Znaczenie współczesnego menedżera 12 godz.
 2. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego 12 godz.
 3. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji 10 godz.
 4. Pisma procesowe 6 godz.
 5. Prawo bilansowe a prawo podatkowe 4 godz.
 6. Ordynacja podatkowa 10 godz.
 7. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe 6 godz.
 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji 6 godz.
 9. Prawo karno-skarbowe 10 godz.
 10. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa 10 godz.
 11. Wybrane zagadnienia podatkowe 10 godz.
 12. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym 8 godz.
 13. Ewidencja podatkowa oraz zasady prowadzenia ksiąg podatkowych 10 godz.
 14. Deklaracje podatkowe 6 godz.
 15. Podatek dochodowy od osób prawnych 14 godz.
 16. Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 godz.
 17. Podatek od towarów i usług 12 godz.
 18. Podatek akcyzowy 4 godz.
 19. Podatki lokalne 6 godz.
 20. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatki 4 godz.
 21. Cło i opłaty pobierane w obrocie towarowym z zagranicą 4 godz.
 22. Ceny transferowe w rozliczeniu podatkowym 4 godz.

Razem 180 godz.

Forma prowadzenia zajęć

Wykłady, konwersatoria, laboratoria z wykorzystaniem programów komputerowych.

Zarówno wykłady, jak i konwersatoria mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami.

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00.

Warunki ukończenia studiów
 • udział w zajęciach
 • egzaminy i zaliczenia z wybranych przedmiotów
Zasady naboru

Nabór na studia prowadzony jest w sposób ciągły - oznacza to, że studia na danym kierunku zostaną uruchomione po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów. Zainteresowanych prosimy o  telefoniczne zgłoszenia pod nr tel. 62/735-63-71 (potrzebne dane: imię, nazwisko i numer telefonu). Wszystkich kandydatów prosimy o zalogowanie się na stronie.

Zalogowanie się nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Wyrażacie Państwo w ten sposób jedynie chęć uczestnictwa. Po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych poinformujemy o uruchomieniu kierunku (pod koniec września) - dopiero wtedy należy złożyć komplet dokumentów i dokonać wpłaty.

Wymagane dokumenty:
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem
 • potwierdzenie dokonania opłaty (wpisowej)
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny (proszę wypełnić on-line na stronie
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji)
Wpisowe

100 zł

Cena

2400 zł

Zniżki

Dla absolwentów SAN zniżka w czesnym o 500 zł.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!