Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, II stopień

Ogólna charakterystyka

Przedsiębiorstwa są kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Zarządzanie Przedsiębiorstwem jest stosunkowo nową specjalnością, która powstała w odpowiedzi na wciąż zmieniające się potrzeby rynku, zarówno z perspektywy poszukiwania specjalistów o umiejętnościach i wiedzy wykraczającej poza standardowe ramy nauczania, jak i osób poszukujących umiejętności dające im podstawy do tworzenia nowatorskich i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem to propozycja dla osób, które swój sukces w przyszłości chcą budować w oparciu o całościową wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw. Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

Podczas studiów studenci poznają podstawowe koncepcje, metody i narzędzia zarzadzania kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstw. Program specjalności kładzie nacisk na praktyczną wiedzę oraz na dostosowanie przekazywanych informacji do warunków rynkowych w ramach zajęć z nowych trendów w zarządzaniu – studia przypadków.

Przedmioty charakterystyczne dla specjalności
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem-dylematy, błędy
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie kadrą menedżerską
  • Kompendium wiedzy współczesnego menedżera
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
  • Prawna ochrona pracy
  • Zarządzanie innowacjami
  • Koncepcje zarządzania
Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających zajmować stanowiska na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent specjalności dysponuje odpowiednim zasobem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu, zdolnego pracować na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Absolwent specjalności może pełnić funkcje specjalisty, ale także kierownika, w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. Mogącego również w powodzeniem wykonywać zawód ekonomisty i organizatora w przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych i administracyjnych. Przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!