Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, I stopień

Ogólna charakterystyka

Przedsiębiorstwa są kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Zarządzanie Przedsiębiorstwem jest stosunkowo nową specjalnością, która powstała w odpowiedzi na wciąż zmieniające się potrzeby rynku, zarówno z perspektywy poszukiwania specjalistów o umiejętnościach i wiedzy wykraczającej poza standardowe ramy nauczania, jak i osób poszukujących umiejętności dające im podstawy do tworzenia nowatorskich i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem to propozycja dla osób, które swój sukces w przyszłości chcą budować w oparciu o całościową wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw. Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach.

Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami. Podczas studiów studenci poznają podstawowe koncepcje, metody i narzędzia zarzadzania kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstw. Program specjalności kładzie nacisk na praktyczną wiedzę oraz na dostosowanie przekazywanych informacji do warunków rynkowych w ramach zajęć z nowych trendów w zarządzaniu – studia przypadków.

Przedmioty charakterystyczne dla specjalności
 • Nauka o organizacji
 • Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania
 • Kierowanie zespołami w przedsiębiorstwie
 • Społeczne i ekonomiczne aspekty współpracy przedsiębiorstw
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Motywowanie pracowników
 • Techniki organizatorskie
 • Biznes plan
 • Zachowania organizacyjne
 • E-comerce
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesem wytwórczym
Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających zajmować stanowiska na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent specjalności dysponuje odpowiednim zasobem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu, zdolnego pracować na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Absolwent specjalności może pełnić funkcje specjalisty, ale także kierownika, w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach.

Mogącego również w powodzeniem wykonywać zawód ekonomisty i organizatora w przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych i administracyjnych. Przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!