Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie projektami, I stopień

Ogólna charakterystyka

Duża dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty. Specjalność zarządzanie projektem ukierunkowana jest na przekazanie wiedzy z zarządzania projektami oraz rozwój umiejętności planowania, realizacji i kontroli projektów. Poznane metody, techniki i nowoczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami pozwolą absolwentom samodzielnie oraz w zespole pracować nad realizacją określonego projektu. Absolwent specjalności zarządzania projektami posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania projektu
 • tworzenia zespołu projektowego i zarządzania nim
 • realizacji projektu
 • kontroli projektu
 • finansowania projektu
 • komunikowania się zespołu w projekcie z i interesariuszami
 • radzenia sobie z trudnymi zdarzeniami i ryzykiem w realizacji projektu
 • wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami
Przedmioty charakterystyczne dla specjalności
 • Zarządzanie zespołami projektowymi
 • Narzędzia informatyczne zarządzania projektami
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami
 • Zarządzanie Portfelem projektów
 • Rachunek kosztów projektów
 • Planowanie i organizowanie projektu
 • Metody zarządzania projektami
 • Kierowanie zespołem projektowym
Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności „Zarządzanie projektami” po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kierownika projektu dla projektów o małej skali, asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub jednostkach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!