Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Logistyka, II stopień

Ogólna charakterystyka
Logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach przepływu produktów związanych z każdą działalnością gospodarczą oraz o sztuce zarządzania tymi procesami.

Logistyka w każdym rodzaju działalności gospodarczej generującej dochody, zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów i informacji przez przedsiębiorstwo i między przedsiębiorstwami. Menedżer logistyki to aktywny i świadomy organizator procesów przepływu. Wymaga się od niego samodzielności, pracy zespołowej i kreatywności w rozwiązywaniu wieloaspektowych problemów w obszarze logistycznym w organizacji i poza nią (łańcuchy i sieci logistyczne). Dlatego w ramach specjalności zaproponowane są obok stricte logistycznych przedmiotów, także przedmioty doskonalące kompetencje logistyka (w tym społeczne). Absolwenci specjalności logistyka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Potrafią identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania oraz projektować i uzasadniać nowe rozwiązania logistyczne wewnątrz przedsiębiorstw i instytucji, ale także w łańcuchach przedsiębiorstw,
  • Potrafią wykorzystywać specjalistyczne narzędzia informatyczne do analizowania, oceniania i projektowania (modelowania) procesów logistycznych,
  • Są przygotowani do pracy w zespole, ale także posiadają umiejętności tworzenia zespołu i kierowania nim oraz przejmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
  • Potrafią samodzielnie doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie logistyki.
Przedmioty charakterystyczne dla specjalności
  • Systemy logistyczne
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
  • Analiza rynku usług logistycznych
  • Reinżynieria procesów logistycznych
  • Łańcuchy i sieci logistyczne
  • Systemy informatyczne w logistyce
Perspektywy zatrudnienia

Efektem studiów powinno być przygotowanie do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty), także jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne ( firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny).

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!