Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Logistyka, I stopień

Ogólna charakterystyka
Logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach przepływu produktów związanych z każdą działalnością gospodarczą oraz o sztuce zarządzania tymi procesami. Logistyka w każdym rodzaju działalności gospodarczej generującej dochody, zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów i informacji przez przedsiębiorstwo i między przedsiębiorstwami. Specjalista logistyki to aktywny i świadomy organizator procesów przepływu.

Wymaga się od niego samodzielności, pracy zespołowej i kreatywności w rozwiązywaniu wieloaspektowych problemów w obszarze logistycznym w organizacji i poza nią (łańcuchy i sieci logistyczne). Dlatego w ramach specjalności zaproponowane są obok stricte logistycznych przedmiotów, także przedmioty doskonalące kompetencje logistyka (w tym społeczne). Absolwent specjalności logistyka studiów licencjackich na kierunku zarządzanie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • procesów logistycznych w gospodarce, ich wzajemnych związków oraz relacji do innych dziedzin gospodarowania,
  • metod i narzędzi skutecznej realizacji procesów logistycznych.
Przedmioty charakterystyczne dla specjalności
  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka zakupów
  • Logistyka produkcji i dystrybucji
  • Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa
  • Logistyczna obsługa klienta
  • Logistyka transportu
Perspektywy zatrudnienia

Efektem studiów powinno być przygotowanie do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty), także jako koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne ( firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny).

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!