Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Zarządzanie – studia 1-go stopnia (licencjackie)

Specjalność: Administracja i zarządzanie publiczne

Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów. Sektor publiczny potrzebuje dziś wykształconych i skutecznych menedżerów, wyczulonych jednocześnie na potrzeby społeczne i reagujących na zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

„Administracja i zarządzanie publiczne” przygotowuje absolwentów do pracy w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Absolwenci sprawdzą się jako specjaliści w zakresie zarządzanie, promocji marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Program kształcenia w ramach specjalności „Administracja i zarządzanie publiczne” obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Przedmioty charakterystyczne dla specjalności:
 • modele funkcjonowania sektora publicznego
 • prawo w administracji
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym
 • usługi publiczne
 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym
 • marketing terytorialny
 • podstawy rachunkowości i finansów sektora publicznego
 • kultura organizacji

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w ramach oferowanego modułu profilowego „Administracja i zarządzanie publiczne” posiada wiedzę z zakresu:

 • struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej
 • zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne
 • gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
 • zamówień publicznych
 • marketingu terytorialnego
 • usług publicznych zarządzania projektami w sektorze publicznym

Absolwent modułu profilowego „Administracja i zarządzanie publiczne” potrafi wykorzystywać najnowsze metody wspomagające procesy decyzyjne, w tym metody i techniki informatyczne, analizować zjawiska społeczne, zna najważniejsze problemy życia społecznego oraz psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi i sposoby komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. Absolwent tej specjalności potrafi samodzielne rozwiązywać problemy, organizować zespół pracowniczy i kierować nim, podejmuje decyzje z zachowaniem zasad etycznych i prawnych, wykazuje twórcze inicjatywy, potrafi opracowywać i wdrażać programy.

Po zakończeniu studiów, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • administracji państwowej i samorządowej
 • służbie zdrowia
 • pomocy społecznej
 • usługach publicznych
 • oświacie
 • służbach mundurowych, itp.
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!