Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Rachunkowość menedżerska


Specjalność ta pozwala na zdobycie i uporządkowanie wiedzy w zakresie rachunkowości finansowej oraz nowoczesnych koncepcji i kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej. Studenci tej specjalności nabywają praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania informacji z rachunkowości w procesie zarządzania, stosowania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz przeprowadzania kontroli zarządczej.

Absolwenci specjalności mogą pracować jako dyrektorzy finansowi, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi, specjaliści w zakresie zarządzania kosztami, zarządzania projektami, specjaliści z zakresu rachunkowości zarządczej i controlingu, konsultanci biznesowi i niezależni eksperci w przedsiębiorstwach krajowych oraz międzynarodowych.

Oferowany program profilu daje szanse zdobycia:
 • wiedzy z zakresu analizy oraz przetwarzania informacji finansowych i niefinansowych, uzyskanych przy pomocy metod i narzędzi rachunkowości zarządczej,
 • umiejętności podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji finansowych, gospodarczych oraz do kontroli ich realizacji,
 • umiejętności z zakresu pomiaru kosztów i korzyści, planowania, budżetowania i kontroli wykonania budżetów oraz oceny efektywności inwestycji,
 • umiejętności wykonania kalkulacji i oceny ryzyka finansowego.
 • nabycie umiejętności obsługi wybranych, najczęściej występujących w praktyce komputerowych systemów finansowo-księgowych
 • zdobycie umiejętności ustalania wyników działalności przedsiębiorstwa.
W ramach bloku przedmiotowego oferowane są między innymi następujące moduły:
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Analiza i planowanie finansowe
 • Rachunkowość instrumentów finansowych
 • Ryzyko w rachunkowości
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!