Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Rachunkowość


Współczesna rachunkowość nie obejmuje jedynie ewidencji zdarzeń gospodarczych. Profesjonalny księgowy to ekspert, posiadający szeroką wiedzę z rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego. Wykazuje się także znajomością systemów informatycznych z zakresu rachunkowości. Z tego też względu pracodawcy poszukują wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

Celem tej specjalności jest przekazanie i usystematyzowanie praktycznej wiedzy z obszaru rachunkowości, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego. Adresatami tej specjalności są kandydaci na księgowych oraz księgowi w firmach i instytucjach, właściciele oraz kadra kierownicza zainteresowana zdobyciem wiedzy z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, osoby pragnące zdobyć umiejętności do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oferowany program profilu daje szanse na:
  • nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia ewidencji w księgach rachunkowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych
  • nabycie umiejętności sporządzania i analizy sprawozdania finansowego
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań z zakresu podatków
  • poznanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • nabycie umiejętności obsługi wybranych, najczęściej występujących w praktyce komputerowych systemów finansowo-księgowych
  • zdobycie umiejętności ustalania wyników działalności przedsiębiorstwa.
W ramach bloku przedmiotowego oferowane są między innymi następujące moduły:
  • prawo bilansowe
  • sprawozdawczość finansowa
  • postępowanie podatkowe
  • kontrola skarbowa
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!