Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Kadry i płace – prawo, praktyka

Opis

Program studiów obejmuje wiadomości niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dlatego też naszym zamierzeniem jest przekazanie słuchaczom zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

Główne cele
 • Zapoznanie słuchaczy z tematyką z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami kadrowo-płacowymi;
 • nabycie wiedzy dotyczącej problematyki rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
 • nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego dotyczącego rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy oraz rozliczeń prowadzonych z ZUS.
Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.

Ramowy program studiów
 • Problematyka ustalania stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy i płacy - 16 godz.
 • Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy o pracę - 8 godz.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej - 8 godz.
 • Systemy stosowane do oceny pracowników -8 godz.
 • Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania pracowników - 8 godz.
 • Zwolnienia grupowe - 4 godz.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - 6 godz.
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy (zasady jego ustalenia, czas pracy i jego ewidencja, praca w godzinach nadliczbowych) -16 godz.
 • Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń (procedura naliczania wynagrodzeń, składki finansowane przez pracodawcę, dokumentacja, wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę) - 8 godz.
 • Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - 8 godz.
 • Pozapłacowe świadczenia pracownicze (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • pozostałe świadczenia pracownicze) -18 godz.
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (urlop wypoczynkowy, inne dni wolne od pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy) -8 godz.
 • Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom - 6 godz.
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego - 6 godz.
 • Program kadrowo-płacowy /zajęcia na komputerze/ - 16 godz.
 • Płatnik ZUS – zajęcia na komputerze - 16 godz.
 • MSR 19 Świadczenia pracownicze - 4 godz.
 • MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych - 4 godz.
 • Seminarium - 12 godz.
 • Razem 180 godz.
Forma prowadzenia zajęć

Wykłady, konwersatoria

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00.

Warunki ukończenia studiów
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
 • udział w zajęciach
 • egzaminy i zaliczenia z wybranych przedmiotów
Terminarz rekrutacji i info o ewentualnych niestandardowych wymogach dla kandydatów

Nabór na studia prowadzony jest w sposób ciągły - oznacza to, że studia na danym kierunku zostaną uruchomione po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów. Zainteresowanych prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod nr tel. 62/735-63-71 (potrzebne dane: imię, nazwisko i numer telefonu). Wszystkich kandydatów prosimy o zalogowanie się na stronie erekrutacja.spoleczna.pl/ostrow. Zalogowanie się nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Wyrażacie Państwo w ten sposób jedynie chęć uczestnictwa. Po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych poinformujemy o uruchomieniu kierunku (ok. połowy września) - dopiero wtedy należy złożyć komplet dokumentów i dokonać wpłaty.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (wpisowej)
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny (proszę wypełnić on-line na stronie erekrutacja.spoleczna.pl/ostrow)
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji)
Wpisowe

100 zł

Cena

3000 zł czesne za dwa semestry (płatne w dwóch ratach)

Zniżki

Dla absolwentów SAN zniżka w czesnym o 500 zł.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!