Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

rankingi

Rok 2016
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Uczelnia Wyższa Roku 2016 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2016 - Home & Market
Rok 2017
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Wyróżnienie "Afirmator Ruchu Innowacyjnego" - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Tytuł "Dobrodziej Roku 2017" - Prezydent Miasta Bełchatowa
 • Dyplom Rekomendacyjny - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiebiorcy.pl
Rok 2015

Business Centre Club – Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 24 stycznia 2015 roku prof. dr hab. Roman Patora odebrał w Warszawie nagrodę przyznaną Społecznej Akademii Nauk przez Business Centre Club – Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. To już kolejne wyróżnienie BCC, które otrzymała SAN. Pierwszy Diament Uczelnia otrzymała w 2012 roku. Zobacz więcej

Rok 2014

Perspektywy 2014) Społeczna Akademia Nauk zajęła w tym roku 7. miejsce, a uwzględniając status akademii 3. miejsce w Polsce oraz 3. miejsce w Warszawie Zobacz więcej

„Wiarygodna Szkoła” (2014) Społeczna Akademia Nauk kolejny raz uzyskała możliwość posługiwania się prestiżowym znakiem „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Zobacz więcej

Home & Market (2014) 7 miejsce w Polsce Zobacz ranking

Rok 2013

Rzeczpospolita i Perspektywy (2013)1 miejsce w Krakowie, Łodzi, Lublinie - 2 miejsce w Warszawie wśród szkół niepublicznych wg Rzeczpospolitej i Perspektyw 2013

Rzeczpospolita i Perspektywy (2013) 3 miejsce w Polsce w kategorii uniwersytetów niepublicznych wg Rzeczpospolitej i Perspektyw 2013


Rok 2012

Perspektywy (2012) awans na 4 miejsce w Rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2012: Zobacz ranking

Wprost (2012) 7 miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2012/ szkoły niepaństwowe: Zobacz ranking


Rok 2011

Home & Market (2011) - 3 miejsce w rankingu niepublicznych szkół biznesu. Zobacz ranking

Wprost (2011) - 4 miejsce w rankingu uczelni niepublicznych. Zobacz ranking

Rzeczpospolita i Perspektywy (2011) - SWSPiZ zajmuje 8 miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Zobacz ranking


Rok 2010

Wprost - 16 maja 2010r. w tygodniku Wprost ukazał się ranking niepublicznych uczelni biznesowych. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania zajmuje w nim wysokie drugie miejsce. Zobacz ranking

Home & Market (2010) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych

Rzeczpospolita i Perspektywy (2010) - Społeczna Akademia Nauk zajmuje 9 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych, 7 miejsce w rankingu Uczelni Ekonomicznych oraz 28 miejsce pod względem Umiędzynarodowienia Studiów. Zobacz ranking


Rok 2009

Perspektywy i Rzeczpospolita (2009) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych. VIII miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju razem z wiodącymi uczelniami państwowymi

Home & Market(2009) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych.


Rok 2008

Newsweek (2008) - pracodawcy przyznali SWSPiZ I miejsce wśród, łódzkich niepublicznych uczelni wyższych.

Rzeczpospolita i Perspektywy (2008) - Społeczna Akademia Nauk zajmuje 11 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych.


Rok 2007

Polityka - II miejsce w Polsce na kierunku Ekonomia-Zarządzanie oraz II miejsce w Polsce na kierunku Informatyka.

Rzeczpospolita - jedyna łódzka niepubliczna SWSPiZ znalazła się w Rankingu Uczelni Akademickich.

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 8 miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce.

Wprost - 1 miejsce w Łodzi oraz 5 miejsce w Polsce wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesowych.

Home & Market - 1 miejsce w Łodzi oraz 1 miejsce wśród uczelni biznesowych w Polsce.


Rok 2006

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 4 miejsce - Ekonomia Zarządzanie Szkoły Niepaństwowe w Polsce.

Home & Market - 1 miejsce w Łodzi oraz 5 miejsce - Prywatne Wyższe Szkoły Biznesu prowadzące studia magisterskie.

Home & Market - wkład poszczególnych uczelni w wzmocnieniu procesów rozwoju regionów dzięki pozyskiwaniu środków strukturalnych z UE - 4 miejscu w Polsce wśród szkół pod względem wartości realizowanych projektów

Wprost - Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 16 miejsce.


Rok 2005

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 6 miejsce w Polsce - Zarządzanie Szkoły Niepaństwowe

Wprost - Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 18 miejsce

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!