Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Informatyka – studia 1-go stopnia (inżynierskie)

Specjalność: Technologie programowania z elementami sztucznej inteligencji


Opis specjalności: Technologie programowania z elementami sztucznej inteligencji to specjalność, której celem jest ukierunkowanie studenta na projektowanie i implementację oraz – w dalszej kolejności – na testowanie, konserwację i administrowanie komponentami oprogramowania oraz systemami informatycznymi budowanymi w oparciu o te komponenty.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • tworzenia programów komputerowych w językach programowania niskiego i wysokiego poziomu,
 • programowania z wykorzystaniem stylu obiektowego i funkcyjnego,
 • budowania aplikacji wspierających działanie przedsiębiorstw, w tym:
  • systemów klasy CRM i CMS, portali internetowych lokujących się w dziedzinie e-commerce,
  • aplikacji gromadzących i analizujących dane o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wspierających podejmowanie decyzji biznesowych.

Poznając te obszary zastosowań języków i platform programistycznych student będzie miał sposobność zapoznania się z następującymi praktycznymi zagadnieniami związanymi z implementacją systemów informatycznych:

 • tworzeniem oprogramowania w oparciu o modele wielowarstwowe,
 • tworzeniem oprogramowania z wykorzystaniem wzorców projektowych,
 • budową oprogramowania w oparciu o technologię Java Enterprise Edition (JEE),
 • programowaniem z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych zgodnych ze standardem JEE,
 • wykorzystaniem ram/szkieletów aplikacyjnych (ang. frameworks) zarządzających cyklem życia komponentów aplikacji, realizujących wzorzec Dependency Injection m. in. Google Guice oraz Springframework,
 • integracją komponentów oprogramowania z użyciem platformy Java,
 • projektowaniem i implementacją relacyjnych oraz sieciowych (grafowych) baz danych,
 • wykorzystaniem API, ram programowych oraz komponentów realizujących mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM, ang. Object-Relational Mapping), m. in. Java Persistence API oraz Hibernate,
 • budową aplikacji WEB, w tym – wykorzystaniem technologii pozwalających na tworzenie bogatych interfejsów użytkownika działających w oparciu o przeglądarkę internetową.

Kariera zawodowa absolwenta: Absolwent specjalności Technologie programowania z elementami sztucznej inteligencji będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, implementacji i pielęgnacji oprogramowania o charakterze biznesowym.

W trakcie studiów na tej specjalności posiądzie również kompetencje w zakresie konfiguracji i administrowania tego rodzaju systemami. Adresatami jego umiejętności będą w pierwszej kolejności firmy zajmujące się budową oprogramowania. Ponadto: sklepy internetowe, firmy doradcze (konsultingowe), banki, urzędy administracji publicznej, firmy ubezpieczeniowe i wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w oparciu o nowoczesne metody przetwarzania informacji. Zdobywane w trakcie studiów doświadczenia to również znakomita baza do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu różnorakich usług związanych z projektowaniem, implementacją i konfiguracją oprogramowania.

Przedmioty charakterystyczne dla specjalności:
 1. Programowanie funkcyjne
 2. Programowanie interfejsów użytkownika
 3. Programowanie współbieżne
 4. Bazy danych i aplikacje
 5. Projektowanie i programowanie z użyciem wzorców projektowych
 6. Warstwy integracji w wybranych
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!