Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kierunek: Zarządzanie – studia 2-go stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi


Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego i kompetentnego zarządzania zasobami i jest zdeterminowane działaniem zatrudnionych w niej ludzi. W dobie równego dostępu do zasobów wiedzy czy technologii, szczególnym potencjałem każdej organizacji są właśnie zatrudnieni w niej pracownicy. Z tego też względu współczesne zarządzanie wyraźnie ukierunkowuje zainteresowania organizacji na zasoby ludzkie i traktuje je jako podstawowy kapitał niezbędny nie tylko dla rozwoju organizacji, ale przede wszystkim dla zapewnienia jej możliwości sprawnego funkcjonowania w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu.

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji – ludźmi i ich potencjałem. Budowanie przewagi konkurencyjnej przez organizacje i utrzymywanie pozycji lidera na współczesnym rynku biznesowym w dużej mierze zależy właśnie od kompetentnej, dobrze dobranej i zarządzanej kadry.

Studenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi mogą zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. W ramach poznania teoretycznego słuchacze uświadomią sobie jak ważną rolę odgrywa proces zarządzania personelem dla organizacji, w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania przez organizację jej kluczowych celów. Absolwent nabędzie wiedzę w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania międzykulturowego w warunkach globalizacji. W wymiarze praktycznym studenci nabędą szereg umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy w działach HR.

Oferowany program profilu daje szanse zdobycia min.:
 • umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w ramach organizacji,
 • umiejętności budowaniem ścieżek rozwoju pracowników, tworzeniem systemów wynagradzania,
 • sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego;
 • umiejętność wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej;
 • umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych problemów towarzyszących zarządzaniu personelem w warunkach zmian
W ramach bloku przedmiotowego oferowane są następujące moduły tematyczne:
 • Zarządzanie kadra menadżerską,
 • Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie kompetencjami,
 • Uwarunkowania kulturowe w międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
 • Oceny pracownicze,
 • Kompendium wiedzy współczesnego menadżera,
 • Prawna ochrona pracy,
 • Szkolenia i rozwój pracowników.
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!