Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Rachunkowość

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp.

Kierownik studiów:

Dr Ewa Smektała


Zarządzanie projektem

Cel studiów:

Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości do wykorzystania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią profesjonalnie prowadzone wykłady, ćwiczenia i seminaria.

Wiedza:
 • zdobycie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, controllingu i budżetowania,
 • poznanie podstawowych zasad komputerowego wspomagania rachunkowości.
Nabycie umiejętności:
 • interpretacji stosowania reguł prawnych z zakresu prawa gospodarczego i z zakresu prawa bilansowego,
 • w zakresie ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej,
 • sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych,
 • w zakresie interpretacji i oceny wyników na podstawie analizy finansowej,
 • w zakresie controllingu i budżetowania,
 • w zakresie zarządzania podatkami, finansami i kosztami.

Program studiów:

L.p Temat Liczba godzin

1.

Organizacja rachunkowości

8

2.

Rachunkowość finansowa

26

3.

Rachunek kosztów

18

4.

Sprawozdawczość finansowa

10

5.

Analiza finansowa

12

6.

Prawo gospodarcze

10

7.

Zarządzanie podatkami

16

8.

Zarządzanie finansami

8

9.

Rachunkowość zarządcza

18

10.

Zarządzanie kosztami

14

11.

Budżetowanie kosztów i przychodów

12

12.

Controlling

8

13.

Komputerowe wspomaganie rachunkowości

12

14.

Seminarium

8

Łączna liczba godzin

180

Warunki ukończenia studiów:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • obrona pracy oraz egzamin obejmujący zakres merytoryczny studiów i tematykę pracy dyplomowej. Egzamin ma charakter komisyjny.

Organizacja studiów:

 1. Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00. Uczestnicy studiów, po obronie pracy dyplomowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Koszt uczestnictwa: 2500 zł (wpisowe – 100 zł, czesne – 1200 zł na semestr)
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!