Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Zarządzanie firmą

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp.

Opiekun naukowy:

prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski

Cel studiów:

Studia przeznaczone są dla menedżerów firm o różnej formie organizacyjno-prawnej oraz osób zamierzających zmienić dotychczasowy profil zawodowy i wstąpić na drogę kariery menedżerskiej.


Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

Program studiów:

L.p Temat Liczba godzin

1.

System zarządzania przedsiębiorstwem – budowa, funkcjonowanie , przekształcanie

12

2.

Współczesne koncepcje zarządzania

8

3.

Zarządzanie strategiczne w firmie

8

4.

Zarządzanie zmianami

10

5.

Metody i techniki Zarządzania

6

6.

Marketing w zarządzaniu

8

7.

Formy organizacyjne-prawne przedsiębiorstw

6

8.

Zarządzanie projektami

8

9.

Zarządzanie finansami

8

10.

Rachunkowość zarządcza

8

11.

Controlling

6

12.

Aspekty podatkowe w zarządzaniu firmą

4

13.

Zarządzanie logistyczne

10

14.

Komunikacja interpersonalna w firmie

4

15.

Kultura organizacyjna i etyka w zarządzaniu

6

16.

Negocjacje w biznesie

8

17.

Psychologia kierowania

5

18.

Sylwetka współczesnego menedżera

6

19.

Trening menedżerski

8

20.

Zarządzanie procesem wytwórczym

10

21.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

12

22.

Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

6

23.

Seminarium

10

24.

Egzamin końcowy

3

Łączna liczba godzin

180

Organizacja studiów:

  1. Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00. Uczestnicy studiów, po obronie pracy dyplomowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  2. Koszt uczestnictwa: 2500 zł (wpisowe – 100 zł, czesne – 1200 zł na semestr).
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!