Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Dokumenty rekrutacyjne i kryteria przyjęć

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi-Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi nabór na studia w roku akademickim 2018/2019.

REKRUTACJA TRWA DO 30.09.2018 r. ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ W SOBOTY

UWAGA!!! Dnia 25.09.2018 r. (wtorek) w godz. 9.00 - 17.00 DZIEŃ OTWARTY

Promocja:
0 zł wpisowego,
0 zł opłaty administracyjnej

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu przyjęć.

Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający dane osobowe kandydata (kwestionariusz należy wypełnić on-line),
  • świadectwo maturalne (w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia),
  • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia),
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
  • zdjęcie w formie elektronicznej (lub proszę zamieścić zdjęcie wypełniając formularz on-line),
  • odpis dyplomu wraz z suplementem (w przypadku kandydatów na studia uzupełniające magisterskie)
  • kserokopia dyplomu oraz suplementu (w przypadku kandydatów na studia uzupełniające magisterskie),
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za legitymację (100 zł + 17 zł)

Proszę pamiętać, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego on-line nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. W ciągu 7 dni od daty rejestracji należy osobiście złożyć wymagane dokumenty.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 93a (I piętro ).

Przyjmujemy tylko kompletne dokumenty złożone osobiście przez kandydata na studia.

Rekrutacja czynna:

poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
wtorek, czwartek: 9.00 - 17.00
soboty (8,15,22,29 września 2018): 9.30 - 13.30

Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 93a,
tel. 735 63 70, 62 735 63 71,
e-mail: rekrutacja@san.ostrowwlkp.pl

Opłatę rejestracyjną (100 zł), opłatę za legitymację (17 zł) oraz pierwsze czesne należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr:
77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA O/Łódź Nr:
O/Łódź
18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres rekrutacja@san.ostrowwlkp.pl

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danego kierunku studiów w przypadku małego zainteresowania.


organizacja roku akademickiego

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!