Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Konferencje

Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim od wielu lat prowadzi działalność naukowo-badawczą.

Kierunki tej działalności są w znacznej mierze poświęcone aspektom ekonomicznym (funkcjonowaniu gospodarki, w ramach dokonujących się przekształceń systemowych, polityki rynku pracy, strategiami zarządzania kapitałem obrotowym, analizą powiązań przedsiębiorstw z rynkiem finansowym, analizą roli kapitału zagranicznego w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki polskiej oraz analizą konkurencyjności polskiego sektora finansowego w obliczu integracji z Unią Europejską.).

Działalność naukowa pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni dotyczy kontynuacji problematyki badawczej wynikającej z ich wieloletnich zainteresowań naukowych. Są oni także inicjatorami, współorganizatorami i naukowymi opiekunami młodszej kadry naukowej. Problematyka badawcza poruszana w Uczelni staje się przedmiotem analiz i studiów. Ich rozpoznanie wymagało skonstruowania specjalnych narzędzi badawczych, a wynikiem były opracowania naukowe, ekspertyzy oraz inne publikacje.

Doskonałym polem doświadczeń tych prac stają są konferencje naukowe oraz recenzowane publikacje, które od lat realizowane są pod hasłem Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej (redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski).


Rok, w którym odbyła się Konferencja Temat wiodący Konferencji

2003

Nowoczesne zarządzanie w administracji samorządowej przed wejściem do UE

2004

Cykl wykładów otwartych skierowanych dla przedsiębiorców i administracji – 4 sesje

2005

Przedsiębiorstwo w warunkach zagrożenia kryzysem

2006

Przedsiębiorczość

2007

Rozwój organizacji

2008

Nowe tendencje w zarządzaniu organizacjami

2009

Zarządzanie w obliczu współczesnych wyzwań

2010

Zmiany w teorii i praktyce zarządzania

2011

Koncepcje i metody współczesnego zarządzania

2012

Kształtowanie i wykorzystanie potencjału organizacji

2013

Współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania. Przykłady i problemy zastosowań.

2014

Praktyczny wymiar dorobku nauk o zarządzaniu

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!