Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Zarządzanie projektem

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp

Opiekun naukowy:

Prof. zw. dr hab. Stanisław Nowosielski


Zarządzanie projektem

Cel studiów:

Przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, obejmującej metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Społecznej Akademii Nauk oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Studia przeznaczone są dla osób kierujących projektami lub przygotowujących się do tej roli. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych.

Program studiów:

L.p Temat Liczba godzin

1.

Podstawy zarządzania współczesną organizacją

2

2.

Wprowadzenie do zarządzania projektami

6

3.

Metodyki zarządzania projektami

6

4.

Inicjowanie projektu

4

5.

Harmonogram projektu

4

6.

Budżet projektu

12

7.

Zarządzanie jakością w projekcie

4

8.

Zarządzanie zespołem projektowym

10

9.

Komunikacja w zespole projektowym

16

10.

Zarządzanie ryzykiem projektów

8

11.

Zarządzanie zamówieniami w projektach

8

12.

Metoda łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami

6

13.

Controlling projektów

8

14.

Narzędzia informatyczne zarządzania projektami

20

15.

Rachunek opłacalności projektów

10

16.

Sposoby oceny i ewaluacji projektów

6

17.

Specyfika projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

8

18.

Praktyczne przykłady zarządzania projektem

8

19.

Seminarium

10

20.

Egzamin końcowy

4

Projekt końcowy

160

Organizacja studiów:

  1. Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00. Uczestnicy studiów, po obronie pracy dyplomowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  2. Koszt uczestnictwa: 2700 zł (wpisowe – 100 zł, czesne – 1300 zł na semestr)
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!