Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Logistyka w przedsiębiorstwie

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp

Opiekun naukowy:

Prof. zw. dr hab. Stanisław Nowosielski


Logistyka w przedsiębiorstwie

Cel studiów:

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami (koncepcjami, metodami i narzędziami) w zakresie projektowania systemów logistycznych i zarządzania nimi. Przygotowanie do pracy w obszarze logistyki, na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i w różnych jego komórkach.

Program studiów:

L.p Temat Liczba godzin

1.

Podstawy logistyki - istota, cele i zadania

2

2.

Zarządzanie logistyczne – cele, funkcje, metody

4

3.

Strategie logistyczne

6

4.

Logistyka w zaopatrzeniu

10

5.

Logistyka w produkcji

10

6.

Logistyka w dystrybucji

10

7.

Logistyka w jednostkach usługowych

8

8.

Logistyka w placówkach handlowych

8

9.

Łańcuch logistyczny- istota i zarządzanie

8

10.

Procesy logistyczne – identyfikacja i usprawnianie

12

11.

Zarządzanie zapasami

8

12.

Organizacja magazynu i zarządzanie magazynem

8

13.

Organizacja transportu i zarządzanie transportem

8

14.

Rachunkowość i controlling w obszarze logistyki

8

15.

Systemy informacyjne i narzędzia informatyczne w logistyce

12

16.

Systemy motywacyjne w logistyce

4

17.

Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie

6

18.

Projektowanie sieci logistycznych

8

19.

Warsztaty analityczno-praktyczne

14

20.

Seminarium dyplomowe

6

Projekt końcowy

160

Organizacja studiów:

  1. Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00. Uczestnicy studiów, po obronie pracy dyplomowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  2. Koszt uczestnictwa: 2700 zł (wpisowe – 100 zł, czesne – 1300 zł na semestr)
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!