Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp

Opiekun naukowy:

Dr Krzysztof Przybyszewski


Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

Umiejscowienie kierunku w obszarze

Kierunek studiów Grafika komputerowa i aplikacje internetowe należy do obszaru kształcenia nauki techniczne. Dla tego kierunku studiów istotnym jest połączenie teoretycznego podejścia z praktycznym wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi w celu osiągania określonych celów praktycznych.

Studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i aplikacje internetowe mają za zadanie przekazanie wiedzy i umiejętności specjalistycznych z zakresu projektowania i przetwarzania aplikacji graficznych i internetowych z wykorzystaniem odpowiednich nowoczesnych narzędzi i środowisk ich projektowania i budowy. Szczególną uwagę zwrócono w odniesieniu do środowisk umożliwiających pracę zdalną przy przygotowaniu aplikacji (między innymi praca i wykorzystanie usług w chmurze), ich implementację w środowiskach pracy zdalnej (serwery sieciowe, chmury, portale internetowe) oraz wykorzystanie strumieniowego przekazu informacji.

Cele studiów podyplomowych:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami projektowania aplikacji graficznych, interfejsów graficznych i multimedialnych oraz zasadami wykorzystania środowisk ich wykonania i implementacji. W trakcie zajęć praktycznych słuchacze nabywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i oprogramowaniem grafiki komputerowej wykorzystywanymi w tym celu. Szczególna uwaga jest zwracana na środowiska pracy zdalnej (narzędzia i usługi portali internetowych i chmury).

Cele operacyjne studiów można wyspecyfikować w postaci następującej listy:
  • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu projektowania i przetwarzania obrazów cyfrowych i aplikacji internetowych (za punkt wyjścia należy przyjąć podstawową wiedzę z obszaru grafiki komputerowej oraz aplikacji i systemów komputerowych, zarówno desktopowych jak i sieciowych).
  • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu struktury oraz funkcjonalności środowisk i narzędzi wykorzystywanych do projektowania, budowy i implementacji aplikacji graficznych i internetowych oraz narzędzi wspomagających.
  • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zasad projektowania i wykorzystania aplikacji graficznych i internetowych (w szczególności zastosowania ich jako elementów multimedialnego interfejsu użytkownika systemów komputerowych i sieciowych).
  • Wykształcenie, rozwój i doskonalenie umiejętności użytkowania środowisk i narzędzi wykorzystywanych do projektowania, budowy i implementacji aplikacji graficznych i internetowych oraz narzędzi wspomagających.
  • Przygotowanie absolwentów do realizacji własnych projektów w obszarze grafiki komputerowej i aplikacji internetowych (rozwoju własnej ścieżki rozwoju w tym obszarze i podjęcie własnej działalności w tym kierunku).
  • Kształtowanie odpowiedzialności społecznej umiejętności pracy zespołowej, ale także umiejętności zarządzania grupą i zarządzania projektem, między innymi poprzez otwartości na racje drugiej strony oraz zaangażowania w środowisku pracy i poza nim.
  • Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Program studiów:

L.p Temat Liczba godzin

1.

Edytory grafiki wektorowej

30

2.

Edytory grafiki rastrowej

30

3.

Narzędzia do animacji i implementacji interakcji

30

4.

Narzędzia tworzenia responsywnych witryn internetowych

30

5.

Narzędzia składu publikacji

20

6.

Aplikacje graficzne w reklamie i rozrywce

20

7.

Projekt końcowy

20

Projekt końcowy

180

Organizacja studiów:

  1. Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00. Uczestnicy studiów, po obronie pracy dyplomowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  2. Koszt uczestnictwa: 2700 zł (wpisowe – 100 zł, czesne – 1300 zł na semestr).
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!