Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Świadomi tego, że zmienione warunki otoczenia wymagają zatrudniania specjalistów w zakresie współczesnego zarządzania logistycznego, proponujemy nowoczesny program studiów dający możliwości zatrudnienia w interesującym zawodzie. Zapewniamy możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych.

Specjalności:
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Transpor - Spedycja - Logistyka
 • E-logistyka
Wybitni wykładowcy:
 • Prof. dr hab. Mariusz Bednarek,
 • Dr inż. Paweł Morawski.
 • Dr inż. Danuta Janczewska,
 • Dr Michał Chmielecki,
 • Mgr Łukasz Klimczak,
 • Mgr Grzegorz Mazurkiewicz,
 • Mgr Paweł Mielczarek.
Dlaczego warto?
 • Rosnące zapotrzebowanie na kadrę logistyczną daje możliwość znalezienia dobrej pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz u przewoźników drogowych i lotniczych.
 • Logistyka to bardzo ciekawy i interdyscyplinarny kierunek studiów, dający możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z , infrastruktury logistycznej, projektowania procesów, marketingu, zarządzania, ekonomii. Absolwenci logistyki mają znacznie lepsze rozeznanie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw niż ci, którzy skończyli wąsko sprofilowane kierunki studiów.
 • Podjęcie pracy na stanowisku logistyka umożliwia współpracę z agencjami celnymi, kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania usług logistycznych, koordynowanie działań logistycznych oraz współpracowanie z dostawcami i działami sprzedaży.
 • Tylko u nas masz możliwość nauki na nowoczesnej specjalności Informatyka w logistyce prowadzonej przez prof. Leszka Junga. Poznasz na niej m.in.: systemy zarządzania magazynem WMS, systemy planowania dystrybucji, systemy wspomagające zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym MRP II, systemy zintegrowane zarządzania przedsiębiorstwem ERP, systemy GPS, systemy zarządzania relacjami z klientami CRM oraz systemy zarządzanie łańcuchem dostaw SCM.
 • Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
 • Preferujemy praktyczne podejście do logistyki:
  • uczymy praktycznie
  • uczą praktycy
  • praktykujemy z pracodawcami

CO PO STUDIACH?

Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Po ukończeniu studiów możesz zostać:
 • pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
 • pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów
 • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
 • menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach
 • specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
 • kierownikiem magazynu
 • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego
 • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna

Absolwenci pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Marketing i Zarządzanie Logistyczne.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Obszar kształcenia ogólnego
 • BHP i ergonomia
 • Język obcy
 • Socjologia
 • Psychologia
 • Etyka
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego
 • Zarządzanie
 • Towaroznawstwo
 • Matematyka i statystyka
 • Metodyka badań i analiza rynku
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Marketing
 • Podstawy logistyki
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Infrastruktura logistyczna
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Ekonomika transportu
 • Ekologistyka
 • Projektowanie procesów
Obszar zajęć do wyboru
 • Gospodarka zapasami
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Gospodarka magazynowa
 • Zarządzanie magazynem
 • Gospodarka elektroniczna
 • Internet w biznesie
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Transport i spedycja
 • Systemy transportowe
 • Ryzyko w systemach logistycznych
 • Logistyka sytuacji kryzysowych
 • Metodyka badań w logistyce
Obszar specjalnościowy (w zależności od wyboru specjalności)
 • Audyt w zarządzaniu jakością
 • Bezpieczeństwo informacji w logistyce
 • Controlling w logistyce
 • Innowacje w systemach logistycznych
 • Korespondencja i komunikacja
 • Lean manufacturing
 • Logistyka miejska
 • Logistyka on-line
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych
 • Opakowania w gospodarce
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych
 • Planowanie strategiczne w logistyce
 • Spedycja i procedury celne
 • Strategie logistyczne
 • Systemy baz danych w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Systemy produkcyjne
 • Systemy transakcyjne w logistyce
 • Technologie usług magazynowych
 • Transport ładunków
 • Ubezpieczenia w usługach logistycznych
 • Usługi spedytorskie
 • Zarządzanie informacją w systemach logistycznych
 • Zarządzanie jakością w oparciu o TQM w logistyce
 • Zarządzanie marketingowo-logistyczne
 • Zintegrowane planowanie w łańcuchach dostaw
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 150 miejsc Uzyskany dyplom: licencjat logistyki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Paweł Morawski

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!