Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy. Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Starannie skonstruowany program bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania planów i strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Specjalności:
Wybitni wykładowcy:
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan
 • prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski
 • prof. zw. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Nowosielski
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Rymarczyk
 • prof. zw.dr hab. Kazimierz Zimniewicz
Dlaczego warto?
 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies”, czyli analizy przypadku, pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.
 • studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu Uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki. Dzięki temu nabywają niezbędnych umiejętności menedżerskich.

CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i menedżera średniego stopnia w:
 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym,
 • jako lider projektów w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych,
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej,
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi,
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury,
 • własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie.
Absolwenci kierunku zarządzanie mają także możliwość uzyskania tytułu magistra na studiach drugiego stopnia na:
 • kierunku Zarządzanie
 • elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA: Zarządzanie + Master of Science in Professional Communication

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Wykaz przedmiotów:

Język obcy (do wyboru)

Psychologia

Socjologia

Filozofia

Ochrona własności intelektualnej

BHP i ergonomia

Podstawy zarządzania

Nauki o organizacji

Zarządzanie procesem wytwórczym

Mikroekonomia

Finanse

Finanse II

Prawo

Matematyka

Statystyka opisowa

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie jakością

Informatyka w zarządzaniu

Podstawy marketingu

Badania rynkowe i marketingowe

Rachunkowość finansowa

Finanse przedsiębiorstwa

Technologie informacyjne

Podstawy wiedzy o gospodarce

Przedsiębiorczość

Metody ilościowe w zarządzaniu

Rachunkowość

Prognozowanie gospodarcze

Socjologia pracy

Ekonomika e-biznesu

Prawo pracy

Przedmioty specjalnościowo-specjalizacyjne od sem. 5

Seminarium dyplomowe


Specjalność student wybiera po 4 semestrze

PRAKTYCZNE INF.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania
Opiekun merytoryczny kierunku: prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski

OPŁATY

System 12-ratalny

Kierunek Rok
Czesne / m-c  M-ce Czesne / rok
Zarządzanie I 320 12 3840
II 340 12 4080
III 400 10 4000
 

System 1-ratalny

Kierunek Rok
Czesne  ilość rat Czesne z promocją
Zarządzanie I 3840 1 3640
II 4080 1 3880
III 4000 1 3800
 

System 2-ratalny

Kierunek Rok
Czesne  ilość rat Czesne z promocją
Zarządzanie I 2 x 1920 2 2 x 1820
II 2 x 2040 2 2 x 1940
III 2 x 2050 2 2 x 1900
 

Program studiów może ulec zmianie

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!