Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

O KIERUNKU

Program studiów kierunku Informatyka, dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania technologii informatycznych w funkcjonowaniu firm, urzędów, szkolnictwa itp. Stawiamy na praktyki, staże i szkolenia, dzięki którym po ukończeniu studiów znajdziesz satysfakcjonującą pracę.

Studia na kierunku informatyka umożliwią Ci praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom logicznej wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwi zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie: ścieżki sieciowej (CISCO, Microsoft), ścieżki systemowej (Microsoft, LINUX), ścieżki graficznej (aplikacje ADOBE, aplikacje COREL). Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: CISCO, Microsoft, ADOBE i COREL).

Specjalności:
Dlaczego warto?
 • proponujemy przystępną formę przekazu wiedzy i kształcenia umiejętności, która jest mało stresująca, a daje ogromne efekty,
 • możliwość uzyskania nawet do tysiąca złotych comiesięcznego stypendium – studenci naszego kierunku już dwukrotnie byli beneficjentami stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • jesteśmy nastawieni na kształcenie praktycznych umiejętności – zajęcia praktyczne stanowią około 65% czasu zajęć. Mamy też odpowiednio dostosowaną bazę dydaktyczną,
 • organizujemy zajęcia studyjne i warsztatowe we współpracujących z naszą Uczelnią instytucjach (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy webmasterskie, poligrafie, drukarnie itp.),
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach naukowego Koła informatycznego umożliwiającego realizację swoich ambicji. Uczestnicy zajęć odbywanych w ramach koła mają możliwość publikacji swoich osiągnięć w naszych periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub edytowanych przez zespół redakcyjny Instytutu Technologii Informatycznych seriach monograficznych.
 • Nasza uczelnia uczestniczy w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia wszystkim studentom kierunku informatyka korzystanie (zarówno w uczelni jak i w domu) z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium, które obejmują:
  • systemy operacyjne firmy Microsoft (m. in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
  • narzędzia do projektowania oprogramowania frameworki (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje narzędziowe (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów firmy Microsoft.

CO PO STUDIACH?

Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz nabytym umiejętnościom, znajdziesz zatrudnienie jako: grafik komputerowy, programista, specjalista od wdrażania oprogramowania komputerowego lub administrator/operator sieci informatycznych.

Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę jako:

 • informatyk w dowolnej firmie oraz jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia),
 • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub mediach,
 • specjalista w studiach projektowych,
 • specjalista na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych we wszystkich podmiotach gospodarczych korzystających z usług logistycznych jak i w specjalistycznych przedsiębiorstwach logistycznych świadczących usługi dla innych podmiotów
 • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych,
 • administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych,
 • specjalista ds. rozwoju oprogramowania,
 • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • administrator systemów internetowych (webmaster),
 • administrator/operator sieci teleinformatycznych.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka maja możliwość kontynuowania nauki na:
 • studiach II stopnia na kierunku Informatyka
 • realizowanych we współpracy z Clark University z USA studiach Master of Science in Professional Communication - Information Systems.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Wykaz przedmiotów:

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Nauki techniczne

BHP i ergonomia

Elementy socjologii/Podstawy psychologii/Podstawy filozofii

Język obcy (do wyboru)

Wstęp do informatyki

Podstawy zarządzania/Podstawy ekonomii

Matematyka dyskretna

Algorytmy i złożoności

Architektura systemów komputerowych

Fizyka

Wybrane środowiska programowania

Metody probabilistyczne i statystyka

Sieci komputerowe

Podstawy grafiki komputerowej

Technologie internetowe

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Komputerowe wspomaganie nauczania

Bazy danych

Systemy operacyjne

Systemy wbudowane

Języki i paradygmaty programowania

Podstawa prawa i ochrona własności intelektualnej

Systemy rozproszone

Podstawy sztucznej inteligencji

Komunikacja człowiek-komputer

Modelowanie i symulacja komputerowa

Ochrona danych i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Inżynieria oprogramowanie

Specjalizacyjny projekt grupowy

Projekt własnego przedsięwzięcia

Praktyki

Przedmioty specjalnościowo-specjalizacyjne od sem. 5

Seminarium dyplomowe


Specjalność student wybiera po 4 semestrze

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia inżynierskie
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 80 miejsc
Uzyskany dyplom: inżynier informatyki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Krzysztof Przybyszewski

OPŁATY

System 12-ratalny

Kierunek Rok
Czesne / m-c  M-ce Czesne / rok
Informatyka I 350 12 4200
II 380 12 4560
III 380 12 4560
IV 450 5 2250

System 1-ratalny

Kierunek Rok
Czesne  ilość rat Czesne z promocją
Informatyka I 4200 1 4000
II 4560 1 4360
III 4560 1 4360
IV 2250 1 2050

System 2-ratalny

Kierunek Rok
Czesne  ilość rat Czesne z promocją
Informatyka I 2 x 2100 2 2 x 2000
II 2 x 2280 2 2 x 2180
III 2 x 2280 2 2 x 2180
IV 2 x 2250 2 2 x 2150

Program studiów może ulec zmianie

* Czesne płatne w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02.
** Studia na kierunku Informatyka to studia inżynierskie, które trwają 7 semestrów. Czesne za ostatni semestr (semestr 7) w systemie 2-ratalnym nie jest rozbijany na 2 raty. Płacąc z góry za ostatni semestr podlegasz promocji - 100 zł. Czesne płatne do 25.09.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!