Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

O KIERUNKU

Program studiów kierunku Informatyka, dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania technologii informatycznych w funkcjonowaniu firm, urzędów, szkolnictwa itp. Stawiamy na praktyki, staże i szkolenia, dzięki którym po ukończeniu studiów znajdziesz satysfakcjonującą pracę.

Studia na kierunku informatyka umożliwią Ci praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom logicznej wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwi zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie: ścieżki sieciowej (CISCO, Microsoft), ścieżki systemowej (Microsoft, LINUX), ścieżki graficznej (aplikacje ADOBE, aplikacje COREL). Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: CISCO, Microsoft, ADOBE i COREL).

Specjalności:
Dlaczego warto?
 • proponujemy przystępną formę przekazu wiedzy i kształcenia umiejętności, która jest mało stresująca, a daje ogromne efekty,
 • możliwość uzyskania nawet do tysiąca złotych comiesięcznego stypendium – studenci naszego kierunku już dwukrotnie byli beneficjentami stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • jesteśmy nastawieni na kształcenie praktycznych umiejętności – zajęcia praktyczne stanowią około 65% czasu zajęć. Mamy też odpowiednio dostosowaną bazę dydaktyczną,
 • organizujemy zajęcia studyjne i warsztatowe we współpracujących z naszą Uczelnią instytucjach (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy webmasterskie, poligrafie, drukarnie itp.),
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach naukowego Koła informatycznego umożliwiającego realizację swoich ambicji. Uczestnicy zajęć odbywanych w ramach koła mają możliwość publikacji swoich osiągnięć w naszych periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub edytowanych przez zespół redakcyjny Instytutu Technologii Informatycznych seriach monograficznych.
 • Nasza uczelnia uczestniczy w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia wszystkim studentom kierunku informatyka korzystanie (zarówno w uczelni jak i w domu) z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium, które obejmują:
  • systemy operacyjne firmy Microsoft (m. in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
  • narzędzia do projektowania oprogramowania frameworki (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje narzędziowe (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów firmy Microsoft.

CO PO STUDIACH?

Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz nabytym umiejętnościom, znajdziesz zatrudnienie jako: grafik komputerowy, programista, specjalista od wdrażania oprogramowania komputerowego lub administrator/operator sieci informatycznych.

Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę jako:

 • informatyk w dowolnej firmie oraz jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia),
 • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub mediach,
 • specjalista w studiach projektowych,
 • specjalista na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych we wszystkich podmiotach gospodarczych korzystających z usług logistycznych jak i w specjalistycznych przedsiębiorstwach logistycznych świadczących usługi dla innych podmiotów
 • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych,
 • administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych,
 • specjalista ds. rozwoju oprogramowania,
 • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • administrator systemów internetowych (webmaster),
 • administrator/operator sieci teleinformatycznych.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka maja możliwość kontynuowania nauki na:
 • studiach II stopnia na kierunku Informatyka
 • realizowanych we współpracy z Clark University z USA studiach Master of Science in Professional Communication - Information Systems.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Wykaz przedmiotów:

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Nauki techniczne

BHP i ergonomia

Elementy socjologii/Podstawy psychologii/Podstawy filozofii

Język obcy (do wyboru)

Wstęp do informatyki

Podstawy zarządzania/Podstawy ekonomii

Matematyka dyskretna

Algorytmy i złożoności

Architektura systemów komputerowych

Fizyka

Wybrane środowiska programowania

Metody probabilistyczne i statystyka

Sieci komputerowe

Podstawy grafiki komputerowej

Technologie internetowe

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Technologie internetu rzeczy

Bazy danych

Systemy operacyjne

Systemy wbudowane

Języki i paradygmaty programowania

Podstawa prawa i ochrona własności intelektualnej

Systemy rozproszone

Podstawy sztucznej inteligencji

Technologie chmurowe

Modelowanie i symulacja komputerowa

Ochrona danych i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Inżynieria oprogramowanie

Specjalizacyjny projekt grupowy

Projekt własnego przedsięwzięcia

Praktyki

Przedmioty specjalnościowo-specjalizacyjne od sem. 5

Seminarium dyplomowe


Specjalność student wybiera po 4 semestrze

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia inżynierskie
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 80 miejsc
Uzyskany dyplom: inżynier informatyki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr inż. Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN

OPŁATY


Opłaty za studia Opłaty za studia
Opłaty za studia
gwarantowane-stałe-czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.


Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

bogaty-pakiet-promocji

atrakcyjne-stypendia-i-refundacje

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych.


W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • 12-ratalny system miesięczny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

elastyczny-system-ratalny


Program studiów może ulec zmianie

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!