Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Koła naukowe


Na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowie Wielkopolskim studenci mogą uczestniczyć w Studenckich Kołach Naukowych. Aktualnie funkcjonują dwa koła naukowe których podstawowym celem jest poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej zgodnej z kierunkiem studiów. Koła te organizują seminaria, warsztaty i dyskusje otwarte z zakresu aktualnej problematyki gospodarczej, społecznej i naukowej.

Koło humanistyczne

Naukowe Koło Humanistyczne przy Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje od 2003r. Cele Koła Humanistycznego to min:

  • Umożliwienie studentom Społecznej Akademii Nauk rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych oraz nauki o zarządzaniu.
  • Rozwijanie kontaktów z organizacjami i instytucjami humanistycznymi.
  • Promowanie idei społeczeństwa o wysokiej świadomości światopoglądowej.
  • Udział w kształceniu i przygotowywaniu przyszłej kadry naukowej.

Koło zarządzania projektami

Koło zostało założone w październiku 2015 roku.

Misją Koła jest aktywne propagowanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania projektami w szeroko pojętym środowisku akademickim jak i biznesowym, oraz wspieranie studentów w opanowywaniu narzędzi do zarządzania projektami i zdobywaniu certyfikatów.

Podczas wykonywanych wspólnie projektów studenci uczą się :

  • Umiejętności wyznaczania wspólnych celów, dzielenia się odpowiedzialnością i koordynacji poszczególnych członków zespołu
  • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów, dzielenia się wiedzą i pomysłami
  • Zdolności prezentowania skomplikowanych pomysłów i rozwiązań
  • Umiejętności zarządzania samym sobą, czyli planowania własnego rozwoju osobistego, zarządzania czasem i ryzykiem
  • Perspektywicznego spojrzenia na swoją pracę w szerszym kontekście (oczami szefa/klienta)
  • Partnerstwa – woli pomagania zespołowi w osiąganiu celów, ale z jednoczesną umiejętnością kształtowania własnej opinii

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!