Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Informacje ogólne i zadania Samorządu


Samorząd Studencki jest wyłaniany corocznie w uczelnianych wyborach spośród wszystkich studentów Społecznej Akademii Nauk Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim. Organy Samorządu Studenckiego są jedynym oficjalnym przedstawicielem ogółu studentów. Samorząd pośredniczy w kontaktach studentów z władzami uczelni, pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących organizacji studiów, ułatwia kontakt z Dyrektorem i Dziekanem Uczelni.

Dlatego stwierdzić można, że głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw dydaktycznych oraz spraw socjalno – bytowych, a także realizacja wraz z władzami Uczelni zadań w zakresie kształcenia oraz pomocy materialnej skierowanej dla studentów. Samorząd Studencki jest ponadto koordynatorem życia kulturalnego studentów i od 2002 roku organizatorem corocznego święta społeczności akademickiej, zwanej „Juwenaliami”. Samorząd organizuje także imprezy, służące promocji i reklamie naszej Uczelni, tj. Targi Edukacyjne, Dni Otwarte i wcześniej wspomniane Juwenalia.

Ponadto do zadań Samorządu Studenckiego należy także:
 • nawiązywanie kontaktów z innymi uczelniami,
 • organizacja Inauguracji Roku Akademickiego,
 • udział w przygotowaniu konferencji uczelnianych,
 • organizacja imprez okolicznościowych (zabawy andrzejkowe, zabawy sylwestrowe, imprezy integracyjne),
 • organizacja wspólnych wyjazdów w góry i nad morze,
 • organizacja akcji charytatywnych.
Struktura Samorządu Studenckiego

Funkcję Przewodniczącej Samorządu Studenckiego przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim pełni:

Monika Błaszczyk samorzad@san.ostrowwlkp.pl

W skład Samorządu wchodzą również:
 • Anna Izmert
 • Arleta Wysocka
 • Ewelina Marciniak
 • Marek Goś
 • Alan Sambora
 • Tomasz Malon
 • Małgorzata Żuraw
 • Hubert Mikołajczyk
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!