Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Informacje ogólne i zadania Samorządu

Funkcję Przewodniczącej Samorządu Studenckiego przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim pełni: EWELINA MARCINIAK samorzad@san.ostrowwlkp.pl

Funkcję Wiceprzewodniczącej pełni: ALEKSANDRA JABŁOŃSKA

W skład Samorządu wchodzą również:

  • Małgorzata Żuraw
  • Barbara Skrawek-Tykocińska
  • Tomasz Malon
  • Tomasz Ogórek


Samorząd Studencki jest wyłaniany corocznie w uczelnianych wyborach spośród wszystkich studentów Społecznej Akademii Nauk Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim. Organy Samorządu Studenckiego są jedynym oficjalnym przedstawicielem ogółu studentów. Samorząd pośredniczy w kontaktach studentów z władzami uczelni, pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących organizacji studiów, ułatwia kontakt z Dyrektorem i Dziekanem Uczelni.

Dlatego stwierdzić można, że głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw dydaktycznych oraz spraw socjalno – bytowych, a także realizacja wraz z władzami Uczelni zadań w zakresie kształcenia oraz pomocy materialnej skierowanej dla studentów. Samorząd Studencki jest ponadto koordynatorem życia kulturalnego studentów i od 2002 roku organizatorem corocznego święta społeczności akademickiej, zwanej „Juwenaliami”. Samorząd organizuje także imprezy, służące promocji i reklamie naszej Uczelni, tj. Targi Edukacyjne, Dni Otwarte i wcześniej wspomniane Juwenalia.

Ponadto do zadań Samorządu Studenckiego należy także:
  • nawiązywanie kontaktów z innymi uczelniami,
  • organizacja Inauguracji Roku Akademickiego,
  • udział w przygotowaniu konferencji uczelnianych,
  • organizacja imprez okolicznościowych (zabawy andrzejkowe, zabawy sylwestrowe, imprezy integracyjne),
  • organizacja wspólnych wyjazdów w góry i nad morze,
  • organizacja akcji charytatywnych.
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!