Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Numery kont bankowych


Prosimy o wpłacanie czesnego na indywidualny nr konta (dostępny w wirtualnym dziekanacie).

Inne opłaty (odsetki, opłata za legitymację, opłata za wydanie dyplomu, opłata administracyjna, opłata za reaktywację, itp.) proszę przesyłać na jedno z poniżej podanych numerów kont:

BANK PKO BP SA O/Łódź
18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

BANK MILLENNIUM SA
O/Łódź
77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

Uwaga! Indywidualny nr konta przeznaczony jest tylko na opłatę za czesne.

WYSTAWIANIE FAKTUR:

Student, który potrzebuje fakturę wystawioną na własne nazwisko, proszony jest o przesłanie podania na adres sbartczak@spoleczna.pl (proszę podać swoje dane, informację, za jakie miesiące ma być faktura oraz cel (np. do PFRON).

Student, który potrzebuje fakturę na firmę, proszony jest o przesłanie podania na adres sbartczak@spoleczna.pl (na podaniu należy podać dane firmy, dane studenta, za jakie miesiące ma być faktura, pieczątka firmy oraz podpis osoby upoważnionej)

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!